Shin-Kori (South Korea)

Facilities in Shin-Kori

plantreactor typconstruction startoperation startshut down
Shin-Kori-1PWR20062010
Shin-Kori-2PWR20072012
Shin-Kori-3PWR2008
Shin-Kori-4PWR2009