Krasnoyarsk (Russia)

Map of Krasnoyarsk

Map Loading...

Plutonium Reprocessing plant and storage

Facilities in Krasnoyarsk

plantreactor typconstruction startoperation startshut down
Zheleznogorsk (Krasnoyarsk)Pu processing center